Hình thức thanh toán

Hiện tại, đối với các các đơn hàng mua Online mua tại website http://www.XANHmarket.vn chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức thanh toán duy nhất là Thanh toán khi nhận hàng (COD).