Hoàng Anh Gia Lai thoái vốn công ty nông nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai thoái vốn công ty nông nghiệp